Polygrafické múzeum Gutenberg

Polygrafické múzeum Gutenberg sa nachádza v priestoroch Strednej odbornej školy polygrafickej na Račianskej ulici č. 190 v Bratislave. V múzeu nájdete exponáty, ktoré súvisia s výrobou a spracovaním kníh v minulosti. Okrem toho polygrafické múzeum sprístupňuje aj súčasnú výrobu kníh a ďalších publikácií.

Polygrafické múzeum

Prvé polygrafické múzeum na Slovensku pomáhajúce v poznávaní polygrafickej histórie, ktorá do vás vdýchne kúsok spomienok a nových poznatkov. Prostredníctvom vystavených historických strojov a zariadení má návštevník možnosť sa zoznámiť s vývojom hlavných tlačiarenských technológii a sledovať ich vývoj až po súčasnosť. Originálne dobové exponáty sú uložené v reálnej vekovej línii.

Do nášho polygrafického múzea pozývame hlavne žiakov a učiteľov základných a stredných škôl, gymnázií ako aj stredných odborných škôl.

Múzeum je otvorené v pracovné dni od 8:00 – do 13:00 hod.

 

VIDEO – POLYGRAFICKÉ MÚZEUM GUTENBERG

 

Adresa:
Múzeum Gutenberg
Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

MHD zastávka Černockého, električky č.3 a 5

Čas návštevy prosíme ohlásiť telefonicky na sekretariáte školy. Tel.: 02/49 20 92 20

 

Pozrite si aj Polygrafické múzeum na stránke polygraficka.sk